Unikatowe rozwiązanie szkoleniowe!
RODO w placówce medycznej
Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych
Zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO oraz proces wdrożenia systemu RODO.

Zapraszamy Państwa na szkolenie (10 nagranych sesji wykładowych) omawiających kompleksowo i w bardzo praktyczny sposób przepisy oraz proces wdrożenia RODO w w obszarze placówek medycznych.

 • Nauka w miejscu pracy lub w domu: Udział w szkoleniu nie wygeneruje kosztów związanych z transportem czy też z noclegiem.
 • Zestaw materiałów: Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych (pełen skrypt szkoleniowy, wzory dokumentów, akty prawne), które będzie mógł wykorzystać w późniejszej pracy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Certyfikat: Po ukończeniu naszego kursu, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat Inspektora Ochrony Danych.

Cel i opis szkolenia:


Celem kursu jest merytoryczne oraz praktyczne zapoznanie uczestnika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO w specyfice funkcjonowania placówek medycznych. Zostanie przekazana wiedza pozwalająca samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności wraz z analizą ryzyka oraz na ich podstawie opracować lub dostosować własną Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wchodzącymi wymogami RODO.

Kurs przygotuje uczestnika do samodzielnego wdrożenia RODO oraz do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych w placówkach medycznych.


Materiał kursu zawiera w sobie rozwiązania proponowane przez: KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W MAŁYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

SESJA: 1-7

MERYTORYCZNE OMÓWIENIE PRZEPISÓW RODO W SPECYFICE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

 • Podstawowe informacje dot. RODO
 • Nowe pojęcia i definicje wynikające z RODO
 • Kategorie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych
 • Legalność zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Zabezpieczenie danych
 • Kary oraz grzywny
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Prawa osób fizycznych
 • Zgłaszanie naruszenia
 • Przegląd typowych zagrożeń

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 • Charakterystyka ADO
 • Odpowiedzialność ADO
 • Obowiązki ADO
 • Podmiot przetwarzający

ROLA I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 • Kiedy IOD jest wymagany
 • Kto może być IOD – wymagania
 • Zakres obowiązków IOD
 • Pozycja w strukturze organizacyjnej
 • Współpraca z innymi działami

SYSTEM ORAZ DOKUMENTACJA RODO

 • Analiza ryzyka
 • Audyt zgodności
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Obowiązek informacyjny
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania
 • Rejestr upoważnień
 • Proces wdrożenia systemu
 • Środki bezpieczeństwa

RODO W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 • Dokumentacja medyczna
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Oświadczenia pacjenta
 • Szczegółowe przepisy RODO dotyczące obszaru medycyny

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność stosowania klauzul zgód i klauzul informacyjnych
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wykonania oceny skutków
 • Umiejętność stosowania adekwatnych zabezpieczeń w wyniku analizy ryzyka
 • Umiejętność identyfikacji i postępowania z incydentami bezpieczeństwa
 • Umiejętność identyfikacji zbiorów danych oraz ich dokumentowania
 • Umiejętność przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych
 • Umiejętność wskazania miejsc narażonych ryzykiem w sferze bezpieczeństwa informacji w placówce medycznej
 • Umiejętność zredagowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Umiejętność sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Umiejętność zaplanowania właściwej konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu IT
 • Praktyczne przykłady niebezpieczeństw oraz ich zabezpieczenia w placówce medycznej
 • Wskazówki do bezpiecznego przetwarzania Dokumentacji Medycznej
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, prawne oraz informatyczne

SESJA: 8-10

WARSZTATY: SAMODZIELNE PRZEPROWADZENIE AUDYTU ORAZ ANALIZY RYZYKA, WYTYCZENIE PLANU WDROŻENIA RODO ORAZ OPRACOWANIE ODPOWIEDNIEJ POLITYKI I DOKUMENTACJI.

 • Przygotowanie do przeprowadzenia audytu
 • Inwentaryzacja procesów oraz zbiorów
 • Analiza dokumentacji administracyjno-kadrowej
 • Analiza dokumentacji medycznej
 • Analiza zawartych umów powierzenia
 • Obowiązek informacyjny
 • Ocena ryzyka
 • Określenie zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych
 • Opracowanie raportu po audytowego
 • Stworzenie dokumentacji RODO
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Powołanie IOD

Adresaci szkolenia:


 • właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych
 • osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w placówce medycznej
 • osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów rozliczeń z NFZ, administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną)
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, RODO, EDM, Obsługa programów medycznych, Prawo w medycynie | Certyfikowany coach oraz mentor – VCC 1 i 2 stopnia | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.

Kurs OnLine

cena: 700 PLN
Dostęp bezterminowy

FAQ

Zamówienia możesz składać za pośrednictwem portalu Akademia MediComp za pomocą przycisku – KUP KURS.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z zakupem to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Zadzwoń (tel. 77 55 00 347) lub napisz, a my przeprowadzimy Cię przez proces składania zamówienia.

Nasze kursy to wykłady w formie filmów instruktażowych video z obszernym komentarzem lektora. Najczęściej jest to nagranie szkolenia (webinaru) prowadzonego wcześniej  na żywo. Materiały przygotowane są przez ekspertów w danej dziedzinie. Często, do szkoleń dołączane są materiały dodatkowe, m. in. prezentacje, omawiane akty prawce, wzory dokumentów.

Prawie zawsze dostęp do kursu otrzymasz natychmiast po opłaceniu zamówienia (w przypadku wyboru formy zapłaty jako przelew – po zaksięgowaniu wpłaty). Jednak w niektórych przypadkach może to potrwać nieco dłużej dlatego na stronie Płatności i dostawa przygotowaliśmy bardziej szczegółowe informacje.

Dokonując zakupu szkolenia przede wszystkim otrzymujesz wygodny dostęp do praktycznego kursu wideo. Po zalogowaniu na swoim koncie, za pomocą przycisku “TWÓJ PANEL -> MOJE KURSY” – prawy róg strony – możesz w prosty sposób przejść do listy zakupionych przez Ciebie kursów i rozpocząć naukę. Wybierając nasze kursy otrzymasz nielimitowany, bezterminowy dostęp do materiałów szkoleniowych od dnia zakupu. Oznacza to, że możesz uczyć się kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Tak, do każdego zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem wystawiamy fakturę jako dowód legalnej transakcji. W koszyku podczas składadania zamówienia masz możliwość podania danych, które znajdą się na dokumencie. Faktura będzie dostępna z chwilą gdy zamówienie otrzyma status “zrealizowane”, w praktyce otrzymasz ją od nas w mailu potwierdzającym dokończenie procesu zakupu.

Dostęp do kursu jest udostępniany bezterminowo. Oznacza to, iż od momentu zakupu możesz zalogować się na swoje konto i każdej chwili korzystać ile razy chcesz z zakupionego szkolenia.

Nie udostępniamy możliwości pobrania kursu na Twój komputer. Nauka na Akademia MediComp polega na nauce za pomocą naszej platformy, logując się na swoim koncie otrzymujesz dostęp do zakupionych przez Ciebie szkoleń.