Podstawowa Opieka Zdrowotna – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz praktyczne jego zastosowanie w mMedica

Zapraszamy do udziału w kompleksowym oraz praktycznym szkoleniu omawiającym zasady funkcjonowania, realizacji oraz sprawozdawczości kontraktu z NFZ z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szkolenie będzie składało się z dwóch bloków szkoleniowych:

 • Części merytorycznej – podczas tych sesji omówione zostaną aktualne przepisy oraz zasady realizacji i rozliczania kontraktu z POZ.
 • Części praktycznej – podczas której zostanie zademonstrowane praktyczne wykorzystanie aplikacji mMedica do realizacji POZ.

Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi następujące zagadnienia:

Część merytoryczna:

  • Omówienie aktualnych aktów prawnych z zakresu POZ
  • POZ w polskim systemie zdrowia
  • Formy organizacyjne placówek POZ
  • Wymogi dotyczące sprzętu
  • Wymogi dotyczące personelu
  • Koszyk badań laboratoryjnych oraz zabiegowych
  • Podział i omówienie zakresów POZ
  • świadczenia lekarza poz
  • świadczenia pielęgniarki poz
  • świadczenia położnej poz, w tym – pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
   • świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy
   • świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
 • świadczeniami pielęgniarki szkolnej
 • świadczenia transportu sanitarnego w poz
 • koordynacja opieki – zadania koordynatora
 • Omówienie szczegółowych warunków umowy
 • Zasady rozliczania, sprawozdawania i finansowania świadczeń dla poszczególnych zakresów POZ
 • Normy dotyczące liczby deklaracji
 • Podstawowe informacje dotyczące zasad zawieranie umów w POZ
 • Porada ambulatoryjna, receptowa oraz teleporada
 • Skierowania w POZ
 • Świadczenia kapitacyjne oraz dodatkowo rozliczane
 • Profilaktyka w POZ
 • Pielęgniarka POZ a Pielęgniarka gabinetowa
 • Asystent medyczny w POZ
 • Podstawowe informacje na temat dokumentacji medycznej w POZ
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Zdarzenia Medyczne, Repozytorium P1

Część praktyczna:

 • Ewidencja oraz rozliczanie świadczeń kapitacyjnych
 • Ewidencja oraz rozliczanie świadczeń dodatkowych
 • Pacjent z deklaracją
 • Pacjent bez deklaracji
 • Pacjent z UE
 • Pacjent spoza UE
 • Komunikacja z NFZ
 • Deklaracje POZ, ewidencja, wysyłka, weryfikacja
 • Szablony i faktury
 • Recepty
 • Moduły mMedica do prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Przegląd innych modułów mMedica koniecznych oraz przydatnych w POZ
 • Sprawozdania POZ

Uwaga szkolenie nie dotyczy szczegółowej obsługi Gabinetu lekarskiego oraz Gabinetu pielęgniarki!
Szkolenie obejmuje zakres ewidencji, sprawozdawczości oraz rozliczania kontraktu POZ.

 

 1. Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia: ok. 5 godziny.

Szkolenie może być przeprowadzone w trybie indywidualnym dla jednej osoby lub w trybie grupowym dostosowane do profilu danej placówki.

 1. Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie placówki.
 • Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalne – przez internet: ZOOM, Clickmeeting).
 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie.
 1. Koszt szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp – rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):

 • Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Uwaga! – Koszt szkolenia w siedzibie placówki zawsze wynosi 1750 zł brutto (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).
Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z oferty szkoleniowej naszej firmy.
Do ceny dnia szkoleniowego należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem:
– Telefon: 601 486 780
– e-mail: biuro@medicomp.pl

 1. Terminy

Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia również w soboty.

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, RODO, EDM, Obsługa programów medycznych, Prawo w medycynie | Certyfikowany coach oraz mentor – VCC 1 i 2 stopnia | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.

Szkolenie

Czas trwania szkolenia:
5 godziny

To szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

 • w siedzibie placówki
 • On-line – przez internet: ZOOM, Clickmeeting
 • w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie

Koszt szkolenia

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):
– Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
– Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Koszt szkolenia w siedzibie placówki jest stały – 1750 zł (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).

Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z naszej oferty – każde proponowane przez nasz szkolenie ma określony czas trwania podany w ramce powyżej.

Dostosowujemy szkolenie do Państwa potrzeb oraz specyfiki placówki.