Merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w fizjoterapii

Każda placówka fizjoterapii ma ustawowy obowiązek prowadzenia, przechowywania i właściwego udostępniania dokumentacji medycznej. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadziło wiele zmian oraz usystematyzowało zasady prowadzenia dokumentacji w obszarze fizjoterapii. Powyższe Rozporządzenie wprowadza również obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie omawiające merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania oraz właściwego udostępniania dokumentacji medycznej przez placówki fizjoterapii. Powyższe zagadnienie zostanie omówione z punktu formalnoprawnego.

Podczas wykładu poruszone zostały między innymi następujące zagadnienia:

 • Zasady oraz okresy przechowywania dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w obszarze fizjoterapii – zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 • podział dokumentacji: wewnętrzna, zewnętrzna, zbiorcza oraz indywidualna
 • dokumentacja tworzona na potrzeby NFZ
 • obowiązkowe oświadczenia i zgody pacjenta
 • zaświadczenia, orzeczenia, opinie
 • podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
 • karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej
 • wykaz raportów fizjoterapeutycznych
 • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej
 • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego
 • Uwzględnienie ICF
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Wystawianie zleceń na wyroby medyczne
 • Skierowanie na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikacja zabiegów
 • ankieta wizyty fizjoterapeutycznej
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Koordynator zespołu fizjoterapeutów
 • Najczęściej zadawane pytania
 1. Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia: ok. 4,5 godziny.

Szkolenie może być przeprowadzone w trybie indywidualnym dla jednej osoby lub w trybie grupowym dostosowane do profilu danej placówki.

 1. Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie placówki.
 • Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalne – przez internet: ZOOM, Clickmeeting).
 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie.
 1. Koszt szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp – rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):

 • Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Uwaga! – Koszt szkolenia w siedzibie placówki zawsze wynosi 1750 zł brutto (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).
Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z oferty szkoleniowej naszej firmy.
Do ceny dnia szkoleniowego należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem:
– Telefon: 601 486 780
– e-mail: biuro@medicomp.pl

 1. Terminy

Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia również w soboty.

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, RODO, EDM, Obsługa programów medycznych, Prawo w medycynie | Certyfikowany coach oraz mentor – VCC 1 i 2 stopnia | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.

Szkolenie

Czas trwania szkolenia:
4,5 godziny

To szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

 • w siedzibie placówki
 • On-line – przez internet: ZOOM, Clickmeeting
 • w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie

Koszt szkolenia

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):
– Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
– Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Koszt szkolenia w siedzibie placówki jest stały – 1750 zł (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).

Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z naszej oferty – każde proponowane przez nasz szkolenie ma określony czas trwania podany w ramce powyżej.

Dostosowujemy szkolenie do Państwa potrzeb oraz specyfiki placówki.